Zarząd spółki stanowią:

Prezes Zarządu

Adam Chmiel

prokurent-zuk-tworóg

Prokurent / główna księgowa​

Urszula Walos

Organem kontrolnym spółki jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:

  1. Ryszard Krawczyk – przewodniczący,
  2. Jacek Mszyca – członek,
  3. Sylwia Grzesiek – członek,
  4. Jan Murowski – członek

Na Zgromadzeniu  Wspólników właściciela  reprezentuje Wójt Gminy Tworóg mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź.

Wójt Gminy Tworóg

Wójt Gminy Tworóg​

Eugeniusz Gwóźdź