Wodociągi i kanalizacja
Zobacz więcej »
Wyniki badań wody
Zobacz więcej »
Poprzedni
Następny

OGŁOSZENIE – OTWARCIE OFERT

Dotyczy postępowa nia o udzielenie zamówienia pn: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach”Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu”. Termin składania ofert – 15.10.2019 r. godz. 10:00 Osoba do kontaktu: Marek Żelosko 693 620 728 Szczegóły: www.bip.zuk-tworog.lo.pl

Czytaj więcej »

Przerwa w dostawie wody: Koty i Wesoła

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o., informuje mieszkańców miejscowości: KOTY i WESOŁA, że dniu 13.08.2019r. między godz. 12:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzonych prac remontowych.

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – OTWARCIE OFERT

Dotyczy postępowa nia o udzielenie zamówienia pn: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach”Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu”. Termin składania ofert – 15.10.2019 r. godz. 10:00 Osoba do kontaktu: Marek Żelosko 693 620 728 Szczegóły: www.bip.zuk-tworog.lo.pl

Czytaj więcej »

Przerwa w dostawie wody: Koty i Wesoła

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o., informuje mieszkańców miejscowości: KOTY i WESOŁA, że dniu 13.08.2019r. między godz. 12:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzonych prac remontowych.

Czytaj więcej »

Zobacz wszystkie aktualności.

O nas

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina Tworóg.

Zakład powstał na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca 1997 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wpisu do Rejestru Handlowego Sądu Rejestrowego w Katowicach, pod nr RHB 15834.

Jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządem kieruje Prezes.