Administracja budynków

OPIS:

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. obejmuje swoją działalnością kompleksowe zarządzanie budynkami komunalnymi należącymi do Gminy Tworóg. W ramach tych działań zajmujemy się załatwianiem następujących spraw związanych z najmem lokali komunalnych i użytkowych:

  • spisywanie umów najmu lokali mieszkalnych,
  • przyjmowanie wniosków lokatorów, związanych z remontami lokali mieszkaniowych,
  • zgłaszanie usterek dotyczących lokali komunalnych,
  • wydawanie książeczek opłat czynszu,
  • przyjmowanie skarg i wniosków lokatorów.
Dane statystyczne​:
Ogólna powierzchnia administrowanych budynków 9.524,25 m2
Ogólna powierzchnia administrowanych lokali użytkowych 504,22 m2
Liczba administrowanych mieszkań 169 szt.
Liczba administrowanych budynków 46 szt.
Liczba administrowanych lokali użytkowych 7 szt.

*stan na 11.03.2020 r.