Harmonogramy odbierania odpadów komunalnych - I półrocze 2023

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla klientów, którzy posiadają odrębne umowy z ZUK-Tworóg:

Harmonogramy odbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Tworóg, którzy składali deklaracje w urzędzie będą obsługiwani wg terminów podanych na stronie Urzędu Gminy w Tworogu.