OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

  • Post category:Przetargi

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu”.

Termin składania ofert – 15.10.2019 r. godz. 10:00

Osoba do kontaktu: Marek Żelosko 693 620 728

Szczegóły: www.bip.zuk-tworog.lo.pl