Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

– święta wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty,

składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud,

wrażliwość na potrzeby młodych ludzi,

poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Życzy

Zarząd ZUK Tworóg Sp. z o.o. 

wraz z pracownikami