You are currently viewing BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W NOWEJ WSI TWOROSKIEJ – ZAKOŃCZONA

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W NOWEJ WSI TWOROSKIEJ – ZAKOŃCZONA

W związku z zakończeniem inwestycji pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym” oraz uzyskanym pozwolenie na użytkowanie z sieci, Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. jako eksploatator przypomina o ustawowym obowiązku podłączania nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 tj. z dnia 08.24.2020r.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.

Więcej informacji na temat podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Dziale Technicznym ZUK Tworóg Sp. z o.o. pod numerem telefonu 32 381 00 50.