You are currently viewing UWAGA – Przetarg na instalację fotowoltaiczną

UWAGA – Przetarg na instalację fotowoltaiczną

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę  instalacji fotowoltaicznej  na potrzeby stacji uzdatniania wody  w Wojsce i Boruszowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania dostępny jest na stronie

http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/index.php?app=przetargi