You are currently viewing 10 maj – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

10 maj – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji

Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej
wszystkim pracownikom
Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.
składamy najserdeczniejsze życzenia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
 
Dziękujemy za Państwa codzienny trud,
profesjonalizm i zaangażowanie,
we wszelkie działania realizowane
na rzecz Gmin i ich mieszkańców.
 
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu ZUK Tworóg sp. z o.o.
wraz z Radą Nadzorczą