Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Tworogu i na Oczyszczalni Ścieków Zakład Usług Komunalnych – Tworóg Sp. z o.o. uruchomił naziemną elektrownię fotowoltaiczną o mocy łącznej 78 kW, która składa się z 120 paneli fotowoltaicznych. Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zwiększyć produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci.

W ciągu roku udało się wyprodukować 71 MWh, co stanowi 25% zapotrzebowania na energię generowanego przez obiekty – Stacja Uzdatniania Wody i Oczyszczalnia Ścieków w Tworogu.

W godzinach największego nasłonecznienia instalacja zabezpieczy 5,7 MWh – 45% bieżącego zapotrzebowania mocy. W skali roku realnie jest to ok. 35 MWh – 36% energii, którą zużywa się na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody, a w przypadku Oczyszczalni Ścieków jest to ok. 36 MWh – 20%.