Zakład Usług Komunalnych - Tworóg sp. z o.o.

Telefoniczny System Obsługi Klienta

Dzwoniąc pod jeden z podanych numerów telefonów należy wybrać numer wewnętrzny:

  1. Wywóz nieczystości płynnych
  2. Wywóz nieczystości stałych – PSZOK
  3. Uzgodnienia wodno-kanalizacyjne
  4. Rozliczenia za wodę i ścieki
  5. Mieszkania komunalne
  6. Księgowość i kadry
  7. Sekretariat

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TWORÓG
Dyspozytor całodobowy: 32 285 73 67