Wywóz nieczystości płynnych

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Zakres naszych usług obejmuje teren:

  • Gminy Tworóg,
  • Gminy Krupski Młyn,
  • Miasta Tarnowskie Góry.

Posiadamy długoletnie doświadczenie, gwarantujemy sprawne, szybkie, dokładne oraz możliwie najbardziej komfortowe wykonanie usługi. Zakład dysponuje rozbudowaną flotą specjalistycznych pojazdów, posiada m.in. pojazdy asenizacyjne o pojemności 6m3 oraz 10m3

Wszystkie nieczystości płynne transportowane są do Oczyszczalni Ścieków w Tworogu i tam unieszkodliwiane. 

Za wykonaną usługę wystawiamy fakturę VAT, która jest niezbędna dla procedur prawa ochrony środowiska. 

Oferujemy również możliwość zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych oraz skorzystania z 15% rabatu spełniając warunki Regulaminu promocji na wywóz nieczystości płynnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA ZLECENIA/USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH:

Usługa będzie realizowana po zgłoszeniu przez Klienta w sposób telefoniczny, pisemny lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Spółki (kontakt).

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • wielkość posiadanego zbiornika bezodpływowego,
  • dokładny adres miejsca wykonania usługi,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zlecenia.

Usługi realizowane są wyłącznie w dni powszednie w godzinach 700 – 1500

Wywóz następuje w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia lub w razie dostępności sprzętu w krótszym terminie.

UWAGA!

ZUK Tworóg Sp. z o.o. informuje, że w celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi wywozu nieczystości płynnych obowiązkiem zlecającego jest:

  • zapewnienie należytego dojazdu do osadnika (utwardzona nawierzchnia),
  • pracownik realizujący usługę musi mieć możliwość bezpiecznego i swobodnego otwarcia pokrywy osadnika w sytuacji, gdy Klient nie jest w stanie sam wykonać powyższych czynności.

W przypadku niespełnienia powyższych wymogów usługa nie może być zrealizowana Zakład będzie zmuszony obciążyć zleceniodawcę z tytułu dojazdu do Klienta.