Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137595, w której 100 % udziałów posiada Gmina Tworóg. Zakład powstał na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca 1997 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wpisu do Rejestru Handlowego Sądu Rejestrowego w Katowicach pod nr RHB 15834. Zarządem kieruje Prezes.

Obecnie Spółka zatrudnia ok. 50 pracowników i obsługuje ponad 7 tys. mieszkańców Gminy Tworóg zamieszkujących ponad 2,5 tys. nieruchomości oraz wielu innych klientów spoza naszej gminy. Dysponuje majątkiem o wartości ponad 12 mln zł. Spółka posiada: 5 ujęć wód podziemnych, 4 stacje uzdatniania wody, 80 km sieci wodociągowych,  oczyszczalnię ścieków, 8 pompowni ścieków, 30 km sieci kanalizacyjnych, bazę transportowo-magazynową wraz z PSZOK-iem, warsztat samochodowy i ślusarski. Dysponuje również: 7 samochodami ciężarowymi (w tym 3 śmieciarkami, 1 kontenerowcem, 2 beczkowozami, 2 wywrotkami), 1 koparką, 2 koparko-ładowarkami, 3 ciągnikami rolniczymi, 5 samochodami dostawczymi, 3 samochodami osobowymi, 4 generatorami prądotwórczymi o mocy od 40-100 kW, urządzeniami do mechanicznego i ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (WUKO), igłofiltrami, własną stacją paliw.