Administracja budynków

OPIS:

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. obejmuje swoją działalnością kompleksowe zarządzanie budynkami komunalnymi należącymi do Gminy Tworóg. W ramach tych działań zajmujemy się załatwianiem następujących spraw związanych z najmem lokali komunalnych i użytkowych:

  • spisywanie umów najmu lokali mieszkalnych,
  • przyjmowanie wniosków lokatorów, związanych z remontami lokali mieszkaniowych,
  • zgłaszanie usterek dotyczących lokali komunalnych,
  • wydawanie książeczek opłat czynszu,
  • przyjmowanie skarg i wniosków lokatorów.
Dane statystyczne​:
Ogólna powierzchnia administrowanych budynków 8.394,51 m2
Ogólna powierzchnia administrowanych lokali użytkowych 482,12 m2
Liczba administrowanych mieszkań 148 szt.
Liczba administrowanych budynków 34 szt.
Liczba administrowanych lokali użytkowych 6 szt.

*stan na 30.09.2022 r.