Zarząd spółki stanowią:

PREZES ZARZĄDU

Sylwia Grzesiek

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Krain

PROKURENT/GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Walos

Organem kontrolnym spółki jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:

  1. Ryszard Krawczyk – przewodniczący
  2. Jacek Mszyca – członek
  3. Jan Murowski – członek

Na Zgromadzeniu Wspólników właściciela reprezentuje

Wójt Gminy Tworóg - Eugeniusz Gwóźdź