Zarząd spółki stanowią:

Prezes Zarządu

Adam Chmiel

Prokurent / główna księgowa​

Urszula Walos

Organem kontrolnym spółki jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:

  1. Ryszard Krawczyk – przewodniczący,
  2. Jacek Mszyca – członek,
  3. Sylwia Grzesiek – członek,
  4. Jan Murowski – członek

Na Zgromadzeniu Wspólników właściciela reprezentuje Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź.

Wójt Gminy Tworóg​

Eugeniusz Gwóźdź