Przedmiotem spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, badawczo-rozwojowej w zakresie m.in.:

  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • Zbieranie oraz selekcja odpadów,
  • Budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan,
  • Roboty ogólnobudowlane,
  • Prace porządkowe,
  • Zarządzanie budynkami oraz cmentarzami komunalnymi,
  • Usługi transportowe