Historia Zakładu Usług Komunalnych

Za datę powstania ZUK-u uznaje się 1 stycznia 1979 r. Wówczas z inicjatywy naczelnika Gminy Tworóg, Wojciecha Żebrowskiego, Gminna Rada Narodowa podjęła decyzję o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tworogu z tymczasową siedzibą w Krupskim Młynie (miejscowość znajdowała się w tym czasie w granicach administracyjnych gminy Tworóg). Przekształcenia dokonał ówczesny dyrektor – Jerzy Fent (kierował zakładem od 1977 r.). Od tej pory Krupski Młyn zajmował się gospodarką mieszkaniową, Tworóg – komunalną. Siedziba w Tworogu mieściła się w Urzędzie Gminy (obecnie budynek Banku Spółdzielczego). W 1981 r. na czele zakładu stanął Hubert Gustos. Z kolei jego następną był Jerzy Kucznik. I to on był świadkiem kolejnej ważnej zmiany. W 1991 r. Krupski Młyn stał się odrębną gminą. Zakład w całości przeniesiono do Tworoga, do nowej i wciąż aktualnej lokalizacji – do biur w obecnym Urzędzie Gminy. Zaplecze techniczne zorganizowano w zabudowaniach po Zakładzie Usług Leśnych. Do dziś znajduje się tam baza transportowo-magazynowa oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W 1992 r. Jerzy Kucznik oddał „stery” Leszkowi Maciakowi.

Przełomowym momentem w historii ZUK-u był 1997 r., kiedy na mocy uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca dotychczasowy zakład budżetowy został przekształcony w spółkę prawa handlowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Usług Komunalnych, w której 100 % udziałów posiada gmina Tworóg. Wójtem gminy był wówczas Andrzej Ecler. To on w 1999 r. w całości zaprojektował charakterystyczne pomarańczowo-czarno-szare logo firmy, które obowiązuje do dziś. Spółka figuruje w Rejestrze Handlowym Sądu Rejestrowego w Katowicach pod nr RHB 15834. Kadry i majątek zakładu budżetowego wcielono do nowopowstałej spółki, która początkowo dysponowała kapitałem w wysokości 1.236 tys. zł. Składały się na niego: budynki zaplecza technicznego, cmentarze, sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z ujęciami wód głębinowych, pojazdy, maszyny i urządzenia. Pierwszy zarząd spółki stanowiły 2 osoby: Adam Chmiel i Leszek Maciak. Od 2001 r. prezesem ZUK-u jest Adam Chmiel.

Początki nie były łatwe. Pierwszy rok działalności firmy był ważnym sprawdzianem. Czy spółka, która wyrosła z zakładu budżetowego sprosta wymaganiom gospodarki rynkowej? Pracownicy nie kryli obaw. Po roku wyniki finansowe nie były rewelacyjne, ale były dodatnie. ZUK małymi krokami rozwijał się, uczył reguł obowiązujących na wolnym rynku, by z każdym rokiem coraz lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Po dwudziestu latach funkcjonowania jako spółka, ZUK może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, wysoką jakością usług i wszechstronnością.