Wodociągi i kanalizacja
Zobacz więcej »
Wyniki badań wody
Zobacz więcej »
Poprzedni
Następny

ANKIETA „Cyfryzacja administracji publicznej”

Szanowni Państwo! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Cyfryzacji administracji publicznej. Przekazane przez Państwa odpowiedzi pozwolą Zakładowi podjąć działania na uzyskanie dofinansowania na zakupu urządzeń oraz stworzenia systemu (aplikacji) do automatycznego i

Czytaj więcej »

17.01.2024 AWARIA – BORUSZOWICE – HANUSEK

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o., informuje odbiorców, że w dniu 17.01.2024, z powodu awarii na sieci wodociągowej, wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte miejscowości Boruszowice oraz Hanusek. Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody – godzina 16:00.

Czytaj więcej »

Zmiana cenników usług świadczonych przez Zakład

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.01.2024r. wprowadza nowe cenniki usług: Cennik – Wywóz nieczystości stałych – obowiązujący od 01.01.2024 Cennik –  Wywóz nieczystości płynnych – obowiązujący od 01.01.2024 Cennik – Usługi zlecone – obowiązujący

Czytaj więcej »

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO Rozwiązanie to pozwala na wygodną formą kontaktowania się z ZUK Tworóg sp. z o.o. Dodatkowe korzyści płynące z korzystania z Internetowego Biura Obsługi: – możliwość podglądu oraz pobrania wszystkich bieżących faktur, – stała kontrola

Czytaj więcej »

ANKIETA „Cyfryzacja administracji publicznej”

Szanowni Państwo! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Cyfryzacji administracji publicznej. Przekazane przez Państwa odpowiedzi pozwolą Zakładowi podjąć działania na uzyskanie dofinansowania na zakupu urządzeń oraz stworzenia systemu (aplikacji) do automatycznego i

Czytaj więcej »

17.01.2024 AWARIA – BORUSZOWICE – HANUSEK

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o., informuje odbiorców, że w dniu 17.01.2024, z powodu awarii na sieci wodociągowej, wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte miejscowości Boruszowice oraz Hanusek. Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody – godzina 16:00.

Czytaj więcej »

Zmiana cenników usług świadczonych przez Zakład

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.01.2024r. wprowadza nowe cenniki usług: Cennik – Wywóz nieczystości stałych – obowiązujący od 01.01.2024 Cennik –  Wywóz nieczystości płynnych – obowiązujący od 01.01.2024 Cennik – Usługi zlecone – obowiązujący

Czytaj więcej »

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO Rozwiązanie to pozwala na wygodną formą kontaktowania się z ZUK Tworóg sp. z o.o. Dodatkowe korzyści płynące z korzystania z Internetowego Biura Obsługi: – możliwość podglądu oraz pobrania wszystkich bieżących faktur, – stała kontrola

Czytaj więcej »

Zobacz wszystkie aktualności.

O nas

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina Tworóg.

Zakład powstał na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca 1997 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wpisu do Rejestru Handlowego Sądu Rejestrowego w Katowicach, pod nr RHB 15834.

Jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządem kieruje Prezes.