Wodociągi i kanalizacja
Zobacz więcej »
Wyniki badań wody
Zobacz więcej »
Poprzedni
Następny

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO Rozwiązanie to pozwala na wygodną formą kontaktowania się z ZUK Tworóg sp. z o.o. Dodatkowe korzyści płynące z korzystania z Internetowego Biura Obsługi: – możliwość podglądu oraz pobrania wszystkich bieżących faktur, – stała kontrola

Czytaj więcej »

05.12.2022r. Przerwa w dostawie wody – Hanusek

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 05.12.2022r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: HANUSEK ul. Strzelecka Za niedogodności i utrudnienia przepraszamy. 2022.12.05- OGŁOSZENIE – przerwa w dostawie

Czytaj więcej »

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.  poniżej przedstawia zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tworóg obowiązującą od 1 października 2022 roku Wysokość cen za dostarczoną wodę Taryfowa grupa odbiorców usług Cena

Czytaj więcej »

UWAGA – Przetarg na instalację fotowoltaiczną

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę  instalacji fotowoltaicznej  na potrzeby stacji uzdatniania wody  w Wojsce i Boruszowicach. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania dostępny jest na stronie http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/index.php?app=przetargi

Czytaj więcej »

09.08.2022r. Przerwa w dostawie wody – Hanusek

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 09.08.2022r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: HANUSEK ul. Strzelecka Za niedogodności i utrudnienia przepraszamy. 2022.08.09 – OGŁOSZENIE – przerwa

Czytaj więcej »

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO Rozwiązanie to pozwala na wygodną formą kontaktowania się z ZUK Tworóg sp. z o.o. Dodatkowe korzyści płynące z korzystania z Internetowego Biura Obsługi: – możliwość podglądu oraz pobrania wszystkich bieżących faktur, – stała kontrola

Czytaj więcej »

05.12.2022r. Przerwa w dostawie wody – Hanusek

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 05.12.2022r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: HANUSEK ul. Strzelecka Za niedogodności i utrudnienia przepraszamy. 2022.12.05- OGŁOSZENIE – przerwa w dostawie

Czytaj więcej »

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.  poniżej przedstawia zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tworóg obowiązującą od 1 października 2022 roku Wysokość cen za dostarczoną wodę Taryfowa grupa odbiorców usług Cena

Czytaj więcej »

UWAGA – Przetarg na instalację fotowoltaiczną

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę  instalacji fotowoltaicznej  na potrzeby stacji uzdatniania wody  w Wojsce i Boruszowicach. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania dostępny jest na stronie http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/index.php?app=przetargi

Czytaj więcej »

09.08.2022r. Przerwa w dostawie wody – Hanusek

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 09.08.2022r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: HANUSEK ul. Strzelecka Za niedogodności i utrudnienia przepraszamy. 2022.08.09 – OGŁOSZENIE – przerwa

Czytaj więcej »

Zobacz wszystkie aktualności.

O nas

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina Tworóg.

Zakład powstał na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca 1997 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz wpisu do Rejestru Handlowego Sądu Rejestrowego w Katowicach, pod nr RHB 15834.

Jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządem kieruje Prezes.