You are currently viewing ANKIETA „Cyfryzacja administracji publicznej”

ANKIETA „Cyfryzacja administracji publicznej”

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Cyfryzacji administracji publicznej. Przekazane przez Państwa odpowiedzi pozwolą Zakładowi podjąć działania na uzyskanie dofinansowania na zakupu urządzeń oraz stworzenia systemu (aplikacji) do automatycznego i zdalnego dostępu do wszelkich usług świadczonych przez ZUK Tworóg sp. z o.o.

Prosimy o kliknięcie w poniższy link i przedstawić swoje oczekiwania w ankiecie.

Link do ankiety: http://perfectsolution.com.pl/ankieta/zuk-tworog-sp-z-oo/