You are currently viewing ZAWIADOMIENIE – likwidacja grobów

ZAWIADOMIENIE – likwidacja grobów

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jako Administrator Cmentarza Komunalnego w Tworogu i Boruszowicach informuje, iż wymienione groby zostaną zlikwidowane w ciągu 30 dni:

  • kwatera IIA, rząd II grób 262,
  • kwatera II, rząd II, grób 183.