You are currently viewing INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości Boruszowice i Hanusek

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości Boruszowice i Hanusek

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 04.07.2022r. ze Stacji Uzdatniania Wody Boruszowice, NIE STWIERDZONO ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH.

Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia.

KOMUNIKAT PPIS w Bytomiu