You are currently viewing NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.  poniżej przedstawia zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tworóg obowiązującą od 1 października 2022 roku

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług
Cena za 1 m3 dostarczonej wody 
cena netto PLN
 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 
cena brutto PLN

GRUPA I

5,50

5,94

GRUPA II

4,50

4,86

GRUPA III

4,50

4,86

Wysokość ceny za odprowadzone i oczyszczone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców usług
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 
cena netto PLN 
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 
cena brutto PLN

GRUPA I

10,05

10,85

Wysokość stawek opłaty abonamentowej 

Taryfowa grupa odbiorców usług
Cena netto (zł/m-c)
Cena brutto (zł/m-c)

GRUPA I

10,30

11,12

GRUPA II

6,30

6,80

GRUPA III

4,10

4,43