You are currently viewing Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

  • Post category:Ogłoszenia

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. w Tworogu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby ZUK Tworóg”.

Szczegóły znajdują się na stronie BIP: http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=595&y=0&status=1