You are currently viewing Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Jak co roku przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierza przez zamarznięciem.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczeniem licznika, a w efekcie wywołać niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna, ani kosztowana, a dzięki kilku działaniom możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

JAK ZABEZPIECZYĆ WODOMIERZ

  1. Uszczelnij pomieszczenia w których znajduje się instalacja wodociągowa.
  2. Zabezpiecz wodomierze przed mrozem suchym materiałem izolacyjnym np. starym kocem.
  3. Spuść wodę z instalacji zewnętrznych i ogrodowych.
  4. Zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe w pomieszczeniach nieogrzewanych narażone na działanie niskich temperatur np. przy pomocy styropianu lub osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

 

JEŻELI WODOMIERZ ZNAJDUJE SIĘ W STUDZIENCE:

  1. Uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę.
  2. Zabezpiecz wodomierze jak i przewody przed mrozem.
  3. Sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki.

CO ZROBIĆ GDY DOJDZIE DO ZAMARZNIĘCIA WODOMIERZA I AWARII

W przypadku zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody i niezwłocznie zgłosić awarię pod numerem telefonu pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego   32 284 73 67.

W przypadku stwierdzenia, iż wodomierz został uszkodzony, Spółka dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) spoczywa na odbiorcy usług.