Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia – 11.10.2019r.

W oparciu o wyniki przeprowadzonego w ramach kontroli wewnętrznej badania wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 10.10.2019 r.

nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia.