Internetowe Biuro Obsługi – IBO

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) Zakład Usług Komunalnych – Tworóg Sp. z o.o.

Informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z nowoczesnych rozwiązań oraz otrzymywania faktur za zużytą wodę na konto Internetowego Biura Obsługi – IBO (zamiast formy papierowej). Usługa jest całkowicie bezpłatna i przeznaczona jest dla klientów indywidualnych posiadających umowę na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków.

Również dla klientów  posiadających (IBO) naliczana jest mniejsza opłata abonamentowa w kwocie 3,46 zł (brutto) zamiast 5,51 zł (brutto).

Aby założyć konto IBO należy pobrać ze strony internetowej www.zuktworog.pl formularz zgody na akceptację korespondencji elektronicznej, wypełnić go i zwrócić do biura Zakładu (listownie lub na adres mailowy biuro@zuktworog.pl ).

Po założeniu i weryfikacji konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta, będziecie Państwo mogli bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy:

  • podać odczyt wodomierza,
  • sprawdzić stan swoich rozliczeń,
  • przeanalizować rachunki,
  • zgłosić awarie.