Likwidacja kasy w siedzibie ZUK Tworóg Sp. z o.o.

Od dnia 16 marca 2020 r. kasa w Zakładzie Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. jest zamknięta. Powodem zamknięcia była rozwijająca się pandemia COVID-19 oraz troska o zdrowie osób wpłacających pieniądze w kasie i pracowników Zakładu.

Decyzja ta spotkała się ze zrozumieniem zdecydowanej większości naszych Klientów. Czas reżimu sanitarnego pokazał, że nasi Klienci wybrali inne formy regulowania płatności a funkcjonowanie kasy w siedzibie Zakładu nie jest konieczne.

W związku z powyższym Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 września 2020 r. zostaje zlikwidowana kasa w Zakładzie w Tworogu przy ul. Zamkowej 16.

Płatności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany na fakturze lub gotówką w Banku. W przypadku wpłaty w Banku Spółdzielczym w Tworogu i punktach kasowe BS nie są pobierane opłaty.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.