You are currently viewing INFORMACJA – COVID19

INFORMACJA – COVID19

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych klientów, Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o:

  • załatwianie spraw za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych tj. e-mail, telefonicznie bądź listownie oraz poprzez IBO – numery telefonów oraz adresy e-mail dostępne są w zakładce: https://zuktworog.pl/kontakt/,
  • dokonywanie wszelkich płatności z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków, opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych przelewem poprzez system bankowości elektronicznej na wskazane konto bankowe podane na fakturze lub w Banku Spółdzielczym Tworóg,
  • osobiste załatwianie sprawy tylko w przypadkach pilnych i awaryjnych.

Apelujemy także o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.