You are currently viewing ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI IBO

Rozwiązanie to pozwala na wygodną formą kontaktowania się z ZUK Tworóg sp. z o.o.

Dodatkowe korzyści płynące z korzystania z Internetowego Biura Obsługi:

– możliwość podglądu oraz pobrania wszystkich bieżących faktur,

– stała kontrola swoich rozliczeń (naliczenia, wpłaty, saldo),

– możliwość podania stanu wodomierza (np. podlicznika),

– możliwość zgłoszenia awarii,

– otrzymywanie alertów o przerwach w dostawie wody.

Aby założyć konto IBO należy wypełnić formularz zgody na akceptację korespondencji elektronicznej i  przekazać do biura Zakładu – listownie lub na adres mailowy biuro@zuktworog.pl

Formularz można pobrać tutaj: Formularz akceptacji korespondencji elektronicznej – E-faktura lub w siedzibie Zakładu.