You are currently viewing Zmiana cenników usług świadczonych przez Zakład

Zmiana cenników usług świadczonych przez Zakład

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.01.2024r. wprowadza nowe cenniki usług:

Cennik – Wywóz nieczystości stałych – obowiązujący od 01.01.2024

Cennik –  Wywóz nieczystości płynnych – obowiązujący od 01.01.2024

Cennik – Usługi zlecone – obowiązujący od 01.01.2024

Cennik – PSZOK – obowiązujący od 01.01.2024