OGŁOSZENIE – OTWARCIE OFERT

  • Post category:Przetargi

Dotyczy postępowa nia o udzielenie zamówienia pn: „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach”Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje…

Czytaj dalej OGŁOSZENIE – OTWARCIE OFERT

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

  • Post category:Przetargi

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach".Termin składania ofert - 22.11.2019 r. godz. 10:00Szczegóły: www.bip.zuk-tworog.lo.pl

Czytaj dalej OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

  • Post category:Przetargi

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu".Termin składania ofert - 15.10.2019 r. godz. 10:00Osoba do kontaktu: Marek Żelosko…

Czytaj dalej OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZMIANA

  • Post category:Przetargi

ZUK -Tworóg Sp. z o.o. informuje, iż został zmieniony termin składania ofert na przetarg nieograniczony na "Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach".Termin składania ofert - 07.10.2019 r. godz. 10:00Szczegóły: www.bip.zuk-tworog.lo.pl

Czytaj dalej OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZMIANA